SPAȚIUL ȘCOLAR

 • Suprafața totală: aprox. 5795 m (clădire + curte interioară);
 • Clădirea construită in 1970, reabilitată și extinsă în perioada 2013-2015, cu 1 nivel(P+1);
 • 17 Săli de clasă, 4 laboratoare (chimie, fizică, biologie și geografie );
 • Clasele de pregătitoare dotate cu echipamente IT de ultimă generație (laptop, imprimantă TV )
 • 1 cabinet de informatică, cabinet de consiliere psihopedagogică; 1 cabinet limba turcă;
 • 1 bibliotecă; Sală de sport, 2 vestiare elevi, 12 grupuri sanitare elevi, 4 grupuri sanitare profesori;
 • Curtea școlii cuprinde terenuri de sport ( baschet și handbal) și spații verzi în fața școlii și partea laterală cu o curte interioară.


ECHIPAMENTE ȘI AMENAJĂRI

 • Toate sălile de clasă sunt dotate cu mobilier, catedre noi, calculatoare  si camere video .
 • Dotarea laboratoarelor
  • Chimie, Biologie, Fizică și Geografie : calculator, videoproiector, truse, substanțe, microscoape;
  • Informatică : calculatoare , videoproiector, tablă interactivă;
  • Turcă : calculator, videoproiector, materiale;
 • Școala este dotată cu sistem de monitorizare audio - video;

MIJLOACE DE COMUNICARE

 • Conectarea la rețeaua internet a școlii pentru toate calculatoarele din școală;
 • Holurile au fost echipate cu casete pentru afișaj informațional.