Documente  

ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 2020

 

ORDIN nr. 4.317/21 mai 2020 Pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

ORDIN nr. 4.326/22 mai 2020 pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat

Metodologia  de  organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale

Broșura de admitere în învățământul liceal și profesional pentru anul școlar 2020 - 2021

 

ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 2020

 

ORDIN nr. 4325/22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 – 2021 

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021 

Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2020-2021

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2020-2021