• +40241 231 017
 • secretariat@scoala1valu.ro
 • Str. Calea Dobrogei, Nr. 47 Com. Valu lui Traian, Jud. Constanta
 • Admitere liceu 2023

  ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

  Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2023 – 2024 se va desfășura potrivit Ordinului de ministru nr. 5.243 din 31 august 2022 și a anexelor aferente  privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024.

  Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă în documentul de mai sus.

  PLAN DE MĂSURI

  PRIVIND ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL-2023

   

  Broșura de admitere în învățământul liceal și profesional pentru anul școlar 2023-2024

  MODELE FIȘE

  Modelul Fisei de inscriere in anul scolar 2023-2024 pentru admiterea in clasa a IX-a – invatamant liceal

  Modelul fisei de inscriere in anul scolar 2023-2024 in invatamantul profesional si dual, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa

  Modelul fisei de inscriere in anul scolar 2023-2024 in invatamantul profesional si invatamantul dual – 2023-2024

  Modelul anexei la fisa de inscriere in anul scolar 2023-2024 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

  Admitere BILINGV / VOCAȚIONAL

  Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă din cadrul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023-2024 și echivalarea cu rezultatele obținute pentru limbile moderne la examene cu recunoaștere internațională sau la olimpiadele naționale de limbi moderne

  Cerere eliberare anexei la fisa de inscriere in anul scolar 2023-2024 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

  EXTRAS PROCEDURĂ ECHIVALARE/EXAMEN BILINGV

  Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examenul cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limba engleză

   

   

   

   

   

  ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI PROFESIONAL DUAL

  Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional și profesional dual de stat în anul şcolar 2022 – 2023 se va desfășura potrivit următoarelor:

  ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat

  O R D I N pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurarea admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016

  ORDIN Nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual

  O R D I N nr 1018/19/10/2022 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017