Documente Evaluare Națională clasa VIII 2018-2019

 

ANEXĂ

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii

clasei a VIII-a, în anul şcolar 2018 - 2019

3 - 7 iunie 2019      Înscrierea la evaluarea naţională

7 iunie 2019           Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

18 iunie 2019         Limba şi literatura română - probă scrisă

20 iunie 2019         Matematica - probă scrisă

21 iunie 2019           Limba şi literatura maternă - probă scrisă

25 iunie 2019        Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12,00)

25 iunie 2019        Depunerea contestaţiilor (orele 14,00 - 20,00)

26 - 28 iunie 2019    Soluţionarea contestaţiilor

29 iunie 2019         Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

NOTĂ: La solicitarea comisiilor judeţene/comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN_Evaluare%20Nationala%202019.pdf

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/03_Anexa_2_metodologie_evaluare_nationala_2011.pdf