Documente Evaluare Națională clasa VIII 2019-2020

 

ANEXĂ

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii

clasei a VIII-a, în anul şcolar 2019 - 2020

2 - 5 iunie 2019     Înscrierea la evaluarea naţională

5 iunie 2019           Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

15 iunie 2019         Limba şi literatura română - probă scrisă

17 iunie 2019         Matematica - probă scrisă

18 iunie 2019           Limba şi literatura maternă - probă scrisă

22 iunie 2019        Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12,00)

22 iunie 2019        Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 - 20:00)

23 - 26 iunie 2019    Soluţionarea contestaţiilor

27 iunie 2019         Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

NOTĂ: La solicitarea comisiilor judeţene/comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin%204916_2019%20EN%20VIII%202019-2020.pdf