Documente Evaluare Națională clasa VIII 2019-2020

 

ANEXĂ

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii

clasei a VIII-a, în anul şcolar 2019 - 2020

2 - 5 iunie 2020     Înscrierea la evaluarea naţională

15 iunie 2020         Limba şi literatura română - probă scrisă

17 iunie 2020        Matematica - probă scrisă

18 iunie 2020          Limba şi literatura maternă - probă scrisă

22 iunie 2020        Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 14,00)

22 iunie 2020        Depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 19:00)

23 iunie 2020        Depunerea contestaţiilor (orele 08:00 - 12:00)

23 - 26 iunie 2019    Soluţionarea contestaţiilor

27 iunie 2019         Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

NOTĂ: La solicitarea comisiilor judeţene/comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.

 Ordinul de completare și modificare a Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII)

Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, în instituțiile publice și în structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

 

Măsuri pentru Unitățile de Învățământ