Index articole

 

Şcoala are  un colectiv de cadre didactice calificate, 80% titulari, 55 % cu gradul didactic I, care-şi desfăşoară activitatea instructiv-educativă în săli și laboratoare modern dotate.

    Școala dispune de o sală de sport, de cabinet psihologic și psiholog școlar, precum şi un laborator de informatică.

    Din toamna anului 2013 școala a intrat într-un proces de reabilitare și extindere cu 10 săli de clasă, 1 laborator de fizică, 1 laborator de chimie, 1 laborator de biologie,1 laborator de geografie  și bibliotecă cu sală de lectură.