• +40241 231 017
 • secretariat@scoala1valu.ro
 • Str. Calea Dobrogei, Nr. 47 Com. Valu lui Traian, Jud. Constanta
 • Noutati

  Concurs pentru ocuparea postului de secretar șef I S

  Concurs pentru ocuparea postului de Secretar șef I S

  Școala Gimnazială Nr.1 Valu lui Traian, județul Constanța
  Scoala Gimnaziala Nr.1 Valu lui Traian cu sediul în Valu lui Traian, str. Calea Dobrogei nr. 47, judetul Constanța, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
  1. Nivelul postului: conducere
  2. Denumirea postului: secretar șef I S, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
  3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă
  Dosarele de înscriere se depun la secretariat instituţie. Informaţii la tel: 0241-231017 sau de pe website: scoala1valu.ro/.
  Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 13.06.2024, ora 15:00, la sediul instituţiei.
  Condiţii specifice de participare la concurs:
  1. Nivelul studiilor: Superioare de lungă durată (licență) sau echivalente
  2. Vechime în specialitatea studiilor: 6 ani, 6 luni
  3. Alte condiții: Constituie avantaj experiența/absolvirea unor programe de formare specifice (Revisal, Edusal, implementare proiecte etc.), certificate de competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională (minim nivel B2), permis de conducere cat. B.
  Bibliografie şi tematică:
  1. Legea Învățământului Preunivesitar nr. 198/2023; 2. Legea 53/2003, Codul Muncii, republicată; Elemente de legislația muncii; 3. HG 905/2017 privind Registrul de Evidență a salariaților; 4. Legea 677/2001, Legea pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; 5. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 republicată și Legea nr. 135/2007 republicată privind arhivarea în formă electronică; 6. O.G. nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 7. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; 8. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
  Tematica 1. Contractul individual de muncă;
  2. Actele de studii și documentele școlare în învățământul preuniversitar; 3. Sistemul național de învățământ preuniversitar – organizare și funcționare; 4. Conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat; 5. Învățământul preuniversitar – funcțiile didactice și didactice auxiliare; 6. Protecția informațiilor clasificate: definiții, informații secrete de serviciu; 7. Reglementarea activității de soluționare a petițiilor.,Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:,Activitate Data Ora
  Data postării/publicării anunțului 31 Mai 2024
  Data limită de depunere a dosarelor 13 Iunie 2024 15:00
  Selecția dosarelor 14 Iunie 2024 12:00
  Afișarea selecției dosarelor 14 Iunie 2024 13:00
  Termen limită contestații ref la selecția dosarelor 17 Iunie 2024 13:00
  Afișarea rezultatelor la contestații 18 Iunie 2024 13:00
  Proba scrisă 25 Iunie 2024 09:00
  Afișarea rezultatelor la proba scrisă 25 Iunie 2024 13:00
  Termen limită contestații la proba scrisă 26 Iunie 2024 13:00
  Afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisă 26 Iunie 2024 15:00
  Interviul 27 Iunie 2024 09:00
  Afișarea rezultatelor la proba de interviu 27 Iunie 2024 11:00
  Termen limită contestații la proba de interviu 27 Iunie 2024 13:00
  Afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 27 Iunie 2024 15:00
  Afișare rezultat final 27 Iunie 2024 15:30

  Lasă un comentariu

  Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.